JM-TRONIK / O firmie / Zamówienia Unijne

Zamówienia Unijne

Firma JM-TRONIC Sp. z o.o. informuje, iż w wyniku postępowania ofertowego na zakup elementów elektronicznych do wykonania modeli sensora kombinowanego (w różnym układzie; z różnymi kształtami obudowy) – 1 kmpl. – (m.in. płytki PCB, przetworniki ADC, stabilizatory, driver linii), nie wpłynęła żadna oferta. Postępowanie nie zostało rozstrzygnięte.