JM-TRONIK / Inteligentna cyfrowa rozdzielnica średniego napięcia - Dotacja Unijna

Dotacje Unijne

JM-TRONIC Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Inteligentna cyfrowa rozdzielnica średniego napięcia” w ramach w ramach działania 1.1 Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem projektu jest: opracowanie prototypu cyfrowej rozdzielnicy SN MultiCell-E wykorzystującego inteligentne aparaty umożliwiające komunikację cyfrową. Rozdzielnica MultiCell-E będzie kompatybilna z rozwiązaniami konwencjonalnymi i stworzy rozwiązanie dostosowane do potrzeb polskiego rynku elektroenergetycznego.

Efektem projektu będzie bezobsługowa, cyfrowa rozdzielnica SN, której podzespoły umożliwią realizację funkcji zabezpieczeniowych, sterowniczych i automatyk, wykorzystując łącza cyfrowe i pełne możliwości w zakresie komunikacji.

Wartość projektu:   6 170 583.66 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:   4 377 405.17 PLN