JM-TRONIK / Oferta / Urządzenia rozdzielcze / Rozdzielnice SN (średniego napięcia)
Rozwiń wszystkie Zwiń wszystkie

Rozdzielnice SN

ZwińRozwiń

UniCell - Uniwersalna jednosystemowa rozdzielnica SN

Zbuduj zapytanie

Unicell jest uniwersalną rozdzielnicą przedziałową przeznaczoną do pracy zarówno w energetyce przemysłowej jak i zawodowej, w sieciach rozdzielczych energii elektrycznej prądu przemiennego, o częstotliwości 50Hz i napięciach znamionowych do 24kV. Rozdzielnica Unicell to rozdzielnica wnętrzowa, przedziałowa, w osłonie metalowej, z pojedynczym systemem szyn zbiorczych. Swoją uniwersalność zawdzięcza szerokim możliwościom komponowania różnorodnych układów rozdzielnic dostosowanych do wymagań Klienta.

Rozdzielnice UniCell są wykorzystywane do dystrybucji mocy wtórnej średniego napięcia. W szczególności mogą być stosowane do ochrony i kontroli linii elektrycznych, w stacjach transformatorowych, w elektrowniach, jak również w innych instalacjach itp. Ze względu na niewielkie gabaryty poszczególnych pól, UniCell śmiało może konkurować z rozdzielnicami kompaktowymi.

Karta Katalogowa
Dodaj do zapytania Wyślij
ZwińRozwiń

MultiCell 2S-G – dwusystemowa rozdzielnica SN w wykonaniu górniczym

Zbuduj zapytanie

Rozdzielnica SN MultiCell 2S-G jest dwusystemową, wnętrzową, wolnostojącą, przedziałową rozdzielnicą średniego napięcia. Posiada konstrukcję przystosowaną do pracy w trudnych warunkach środowiskowych, w szczególności w podziemnych wyrobiskach kopalń węgla, rud miedzi i innych gałęzi przemysłu charakteryzujących się dużym zapyleniem, wysoką wilgotnością, podwyższoną temperaturą otoczenia, itp.

Rozdzielnica SN MultiCell 2S-G w wykonaniu kopalnianym, z autonomicznym bądź z zewnętrznym źródłem zasilania obwodów pomocniczych posiada Dopuszczenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do stosowania w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach niezagrożonych wybuchem albo niezagrożonych wybuchem metanu i zaliczanych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Rozdzielnica może zasilać urządzenia zainstalowane w polach niemetanowych i metanowych w wyrobiskach zaliczonych do stopnia „a”, „b” „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Karta Katalogowa
Dodaj do zapytania Wyślij
ZwińRozwiń

MultiCell – jednosystemowa rozdzielnica SN

Zbuduj zapytanie

Rozdzielnica MultiCell charakteryzuje się nowoczesną konstrukcją i wysokim bezpieczeństwem obsługi podczas eksploatacji w układach elektroenergetycznych.

Rozdzielnica MultiCell jest wnętrzową rozdzielnicą jednosystemową w wykonaniu dwuczłonowym, przedziałowym (przedział obwodów sterowniczych,  przedział łącznika głównego, przedział szyn zbiorczych, przedział kablowy), w obudowie metalowej z izolacją powietrzną przeznaczona do rozdziału energii trójfazowego prądu przemiennego o częstotliwości znamionowej 50 Hz i napięciu znamionowym izolacji do 24 kV. Rozdzielnica została przewidziana do ustawienia w pomieszczeniach ruchu elektrycznego. Poszczególne parametry znamionowe zostały potwierdzone certyfikatem zgodności wydanym przez Instytut Elektrotechniki w Warszawie.

Karta Katalogowa
Dodano do zapytania
Dodaj do zapytania Wyślij
ZwińRozwiń

MultiCell 2S – dwusystemowa rozdzielnica SN

Zbuduj zapytanie

Rozdzielnica MultiCell 2S charakteryzuje się nowoczesną konstrukcją i wysokim bezpieczeństwem obsługi podczas eksploatacji w układach elektroenergetycznych.

Rozdzielnica MultiCell 2S jest wnętrzową rozdzielnicą dwusystemową w wykonaniu dwuczłonowym, przedziałowym (przedział obwodów sterowniczych,  przedział łącznika głównego, przedziały odłączników systemowych, przedziały szyn zbiorczych systemu I i systemu II, przedział kablowy), w obudowie metalowej z izolacją powietrzną przeznaczona do rozdziału energii trójfazowego prądu przemiennego o częstotliwości znamionowej 50 Hz i napięciu znamionowym izolacji do 24 kV. Rozdzielnica została przewidziana do ustawienia w pomieszczeniach ruchu elektrycznego. Poszczególne parametry znamionowe zostały potwierdzone certyfikatem zgodności wydanym przez Instytut Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach oraz certyfikatem wydanym przez Instytut Elektrotechniki w Warszawie.

Karta Katalogowa
Dodano do zapytania
Dodaj do zapytania Wyślij
ZwińRozwiń

MultiCell-G – jednosystemowa rozdzielnica SN w wykonaniu górniczym

Zbuduj zapytanie

Rozdzielnica MultiCell-G charakteryzuje się nowoczesną konstrukcją i wysokim bezpieczeństwem obsługi podczas eksploatacji w układach elektroenergetycznych w podziemnych zakładach górniczych.

Rozdzielnica MultiCell-G jest wnętrzową rozdzielnicą jednosystemową w wykonaniu dwuczłonowym, przedziałowym (przedział obwodów sterowniczych,  przedział łącznika głównego, przedział szyn zbiorczych, przedział kablowy), w obudowie metalowej z izolacją powietrzną przeznaczona do rozdziału energii trójfazowego prądu przemiennego o częstotliwości znamionowej 50 Hz i napięciu znamionowym izolacji do 12 kV. Rozdzielnica została przewidziana do ustawienia w pomieszczeniach ruchu elektrycznego w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem metanu ze stopniem „a” oraz zaliczanych do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Rozdzielnica MultiCell-G została dopuszczona do stosowania w podziemnych zakładach górniczych decyzją Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (dopuszczenie GE-33/14).

Karta Katalogowa
Dodano do zapytania
Dodaj do zapytania Wyślij