JM-TRONIK / Realizacje elektroenergetyczne

Realizacje

Urządzenia rozdzielcze, Aparatura zabezpieczeniowa, Pozostałe produkty i usługi

Tauron Dystrybucja

W latach 2013-2014 firma JM-TRONIK zrealizowała zadanie "Wymiana Rozdzielnicy SN na 18-polową rozdzielnicę w izolacji obwodów wtórnych obejmujących - TIDEC, EAZ - wykonanie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej".

Zakres prac obejmował:

 • Wykonanie projektu
 • Demontaż istniejącej rozdzielnicy
 • Dostawa 20-polowej, 2-sekcyjnej rozdzielnicy SN, Un=24kV wraz z mostem szynowym, wyposażonej w wyłączniki VC-1 oraz multiMUZ-3 SZR
 • Roboty budowlane, modernizacja budynku stacji
 • Wykonanie instalacji nn w budynku stacji
 • Roboty kablowe SN
 • Konfiguracja i sprawdzenie zabezpieczeń
 • Uruchomienie 20-polowej rozdzielnicy SN 
 • Dostawa i uruchomienie centralnej sygnalizacji stacji
 • Dostawa, konfiguracja i uruchomienie telemechaniki stacji
 • Szkolenia z obsługi telemechaniki stacji
 • Szkolenia z obsługi rozdzielnicy SN

Wróć