JM-TRONIK / Realizacje elektroenergetyczne

Realizacje

Urządzenia rozdzielcze, Wyłączniki SN

VATTENFALL

W roku 2009 firma JM-TRONIK wykonała modernizację rozdzielni 6 kV Sekcja PWS.

Zakres wykonanych prac obejmował:

  • projekty wykonawcze w branży elektrycznej, budowlanej, systemu sterowania
  • roboty budowlane pomieszczenia rozdzielni
  • demontaże starych urządzeń i aparatury
  • dostawę, montaż i uruchomienie nowej 19-polowej rozdzielnicy SN typu MultiCELL 6 kV
  • prace pomiarowo-rozruchowe
  • wykonanie modernizacji instalacji ogrzewania elektrycznego i wentylacji mechanicznej
  • dostawę i uruchomienie szaf systemowych wraz  z wykonaniem edycji w systemie nadrzędnym
  • wymianę kabli SN oraz dostosowanie okapturzonych szynoprzewodów 6 kV
  • dostosowanie obwodów sterowania sygnalizacji i pomiarów napędów technologicznych zasilanych z rozdzielni PWS
  • wykonanie dokumentacji powykonawczej

Wróć