JM-TRONIK / Oferta / Urządzenia rozdzielcze / Rama wsporcza typu L
Rozwiń wszystkie Zwiń wszystkie

Rama L

ZwińRozwiń

Rama wsporcza typu L

Zbuduj zapytanie

Rama wsporcza typu L jest rozwiązaniem ułatwiającym kompleksową modernizację rozdzielnic średniego napięcia, wnętrzowych zarówno z celkami otwartymi jak i rozdzielnic w osłonach metalowych, jednoczłonowych starego typu. Modernizacja polega na zastąpieniu wyeksploatowanych wyłączników stacjonarnych (oraz odłączników - jeżeli występują) zestawem składającym się z ramy wsporczej przeznaczonej do współpracy z członem wysuwnym (z wyłącznikiem, stycznikiem lub układem pomiaru napięcia), uziemnika szybkiego, izolatorów reaktancyjnych, itp. Zestaw taki można zainstalować jako element istniejącej rozdzielnicy starego typu.

Rama wsporcza L składa się z płyty tylnej z zamontowanymi izolatorami wsporczo-przepustowymi wraz ze stykami stałymi, przegrodami ruchomymi oraz z prowadnic w dolnej części do manewrowania członem wysuwnym. Podstawowym aparatem łączeniowym obwodów głównych ram wsporczych typy L jest wyłącznik próżniowy w wersji wysuwnej VC-1 (produkcji JM-TRONIK). Jednak na życzenie Klienta istnieje możliwość zaadaptowania do ramy wsporczej innych typów aparatów głównych (inny wyłącznik próżniowy, wyłącznik SF6 lub stycznik). Istnieje również możliwość wykonania odpowiedniego członu wysuwnego z układem pomiaru napięcia.

Karta Katalogowa
Dodaj do zapytania Wyślij