JM-TRONIK / Oferta / Pozostałe produkty i usługi / Projekty instalacji elektroenergetycznych

Projekty

Projekty

Firma JM-TRONIK poprzez własnych specjalistów projektantów oraz powiązane kapitałowo biura projektów oferuje Państwu kompletny zakres usług projektowych w skład, którego wchodzą: projekty instalacji elektroenergetycznych nowych i modernizowanych obiektów energetycznych, projektowanie i uruchamianie układów automatyki, analiza i dobór automatyki zabezpieczeniowej, oprogramowanie sterowników swobodnie programowalnych PLC, projektowanie i tworzenie systemów nadzoru stacji MUZnet, doradztwo techniczne, analiza i weryfikacja projektów technicznych, szkolenie obsługi, projekty instalacji elektroenergetycznych m.in.:

 • zabezpieczeń
 • rozliczeniowych pomiaru energii
 • sterowania i sygnalizacji stanu łączników
 • pomiarów wielkości elektrycznych i techno logicznych
 • sygnalizacji zakłóceniowej i rejestracji zdarzeń
 • układów automatyki przełączania zasilań (SZR, PPZ) z wykorzystaniem aparatury MUZ-SZR lub indywidualnych nietypowych układów opartych na sterownikach PLC systemów monitorowania i sterowania, rejestracji zdarzeń oraz bilansowania mocy i energii układów elektroenergetycznych.
Szkolenia

JM-TRONIK zapewnia kompleksową ofertę szkoleń dla projektantów, służb eksploatacyjnych, ekip rozruchowych i pozostałych specjalistów korzystających z urządzeń i usług naszej firmy. Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę dydaktyczną z uczelni technicznych, instytutów badawczych oraz kadrę inżynierską JM-TRONIK. Szkolenia odbywają się w centrum szkoleniowym JM-TRONIK w Warszawie, gdzie do dyspozycji uczestników szkoleń dostępne są specjalistyczne laboratoria wyposażone w najnowszą aparaturę kontrolno-pomiarową, sale audiowizualne oraz pracownie komputerowe z oprogramowaniem diagnostycznym. Szkolenia mogą odbywać się również w siedzibie Klienta. Oferta szkoleń została przygotowana pod kątem specyficznych potrzeb energetyki zawodowej, przemysłowej oraz górniczej. Szkolenia organizowane są w formie jedno- lub kilkudniowych wykładów połączonych z zajęciami laboratoryjnymi. Programy szkoleniowe zostały zoptymalizowane pod kątem służb eksploatacyjnych, montażowo-rozruchowych oraz projektantów.

Nasi konsultanci zaprojektują dla Państwa indywidualny program szkoleniowy spełniający Państwa specyficzne oczekiwania tematyczne i terminowe. Każde szkolenie zwieńczone jest wydaniem certyfikatu.

Szkolenia odbywają się w następujących modułach tematycznych:

 • projektowanie rozdzielnic UniCell, MultiCell
 • montaż i eksploatacja rozdzielnic UniCell, MultiCell
 • projektowanie rozdzielnic trakCELL
 • montaż i eksploatacja rozdzielnic trakCELL
 • oprogramowanie diagnostyczne EAZ - megaPRO,
 • sterownik polowy megaMUZ-2, multiMUZ-3,
 • cyfrowy Zespół Zabezpieczeń multiMUZ2,
 • autonomiczny Zespół Zabezpieczeń ecoMUZ-2G i ecoMUZ-2
 • moduły zabezpieczeniowe miniMUZ
 • rejestrator kryterialny zabezpieczeń admitancyjnych,
 • zabezpieczenie różnicowe transformatora typu RR,
 • system nadzoru MUZnet,
 • styczniki próżniowe TVAC - eksploatacja, projektowanie, montaż
 • wyłączniki próżniowe VC-1 - eksploatacja, projektowanie, montaż
 • eksploatacja zabezpieczeń cyfrowych,
 • eksploatacja zabezpieczeń silnikowych,
 • dobór nastaw dla sieci i urządzeń SN
Montaż i rozruch

Firma JM-TRONIK zapewnia swoim klientom również obsługę w zakresie montażu, podłączenia, wprowadzania nastaw i rozruchu bezpośrednio na obiekcie. Dzięki temu zapewniamy poprawność wykonania prac oraz pewność rozruchu i przyszłej pracy obiektu energetycznego. Na życzenie klienta jesteśmy w stanie zapewnić dozór instalacji, redukując tym samym koszty eksploatacji obiektu.

JM-TRONIK posiada dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania następujących układów i instalacji:

 • aparatury pomiarowej,
 • układów automatyki sterowania i sygnalizacji,
 • aparatury zabezpieczeniowej,
 • układania kabli światłowodowych,
 • maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • baterii kondensatorowych, akumulatorowych i prostowników,
 • urządzeń kompensacji mocy biernej,
 • układów rozliczeniowych pomiaru energii,
 • sterowania i nadzoru stacji i urządzeń niskiego, średniego i wysokiego napięcia,
 • pomiaru wielkości elektrycznych i technologicznych,
 • sygnalizacji zakłóceniowej i rejestracji zdarzeń,
 • automatyki samoczynnego załączania rezerwy i planowego przełączania zasilań,
 • montażu i rozruchu aparatury rozdzielczej, łączeniowej i sterowniczej,
 • kompleksowe zapewnienie serwisu, przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych,
 • doraźne (awaryjne) i planowane przeglądy oraz naprawy urządzeń elektrycznych średniego i niskiego napięcia w zakresie:
 • urządzeń stacyjnych (w tym UPS-y, stanowiska dyspozytorskie, urządzenia telesterowania oraz urządzenia zabezpieczeniowe, sygnalizacyjne, sterownicze i pomiarowe),
 • prostowników i akumulatorów,
 • układów do automatycznej kompensacji mocy biernej,
 • elektroenergetycznej automatyki łączeniowej i regulacyjnej,
 • elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i sterowniczej,
 • instalacji systemów komputerowych
Generalna Realizacja Inwestycji

Nasza firma poza bogatą ofertą produkcyjną oferuje Państwu kompleksową realizację inwestycji. Nasi konsultanci podczas spotkań z Państwem pomogą wybrać optymalne, dopasowane do potrzeb rozwiązania, przedstawią studium techniczno-kosztowe oraz poprowadzą wszelkie niezbędne uzgodnienia w celu sprawnego i perfekcyjnego zrealizowania inwestycji. JM-TRONIK oferuje swoje usługi począwszy od stworzenia studium techniczno-cenowego, poprzez projekt, kompletację, prace montażowe, próby i rozruch, szkolenie służb eksploatacyjnych aż do programu wieloletniego serwisu. Mamy nadzieję, że nasza propozycja spełnia Państwa oczekiwania i pozwoli na lepszą współpracę, która okaże się owocna dla obu stron.