JM-TRONIK / O firmie / Wysoka jakość produktów i usług

Jakość, Środowisko, BHP

Firma JM-TRONIK, już od końca lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, posiada wdrożony i certyfikowany system zarzadzania zgodny z normą ISO 9001.

Zaangażowanie w rozpoznanie i spełnienie wymagań klienta jest nadrzędną wartością w naszej codziennej pracy, co ma odzwierciedlenie w ustanowionej Polityce Zintegrowanego Systemu Zarzadzania.

Najwyższa jakość produktów i usług jaką oferuje JM-TRONIK to zatrudnianie najlepszych specjalistów na rynku, ciągłe inwestowanie w podnoszenie kwalifikacji naszego personelu oraz stosowanie najnowocześniejszych narzędzi, zarówno w zakresie zarządzania jak i  projektowania i montażu.

Nadzorujemy i monitorujemy wszystkie procesy związane z projektowaniem, produkcją oraz dostarczeniem naszych wyrobów.

Wybieramy tylko dostawców gwarantujących spełnienie wymagań jakościowych, środowiskowych i BHP.

Stale podejmujemy działania mające na celu usprawnienie procesów projektowania, produkcji i dostarczenia wyrobów.

W trosce o środowisko, w roku 2013 wdrożyliśmy i certyfikowaliśmy System Zarzadzania Środowiskowego PN-EN ISO 14001

Pod koniec roku 2014 w odpowiedzi na oczekiwania naszych Klientów i Pracowników wdrożyliśmy i certyfikowaliśmy System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N-18001.

Korzyści jakie uzyskała firma JM-TRONIK, jej Klienci, Pracownicy oraz otoczenie z wdrożenia zintegrowanych systemów zarządzania:

 • usprawnienie zarządzania,
 • ciągłe nastawienie na spełnienie wymagań Klientów,
 • zapewnienie określonej i stabilnej jakości wyrobu/usługi,
 • zmniejszanie negatywnego oddziaływania na środowisko,
 • stały nadzór nad wytwarzanymi odpadami, emisjami,
 • pozytywne postrzeganie przez opinię publiczną,
 • bezpieczeństwo prawne,
 • minimalizowanie zagrożeń awariami,
 • korzystna sytuacja w podejmowaniu nowych przedsięwzięć,
 • uwzględnianie zasad ergonomii przy projektowaniu wyrobów,
 • lepszy nadzór i podnoszenie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W zakresie dbałości o środowisko, zostały zidentyfikowane i wyodrębnione czynniki niebezpieczne oraz określone cele i wskaźniki do ich redukcji.

Materiały używane do produkcji naszych wyrobów nie mogą przekraczać dozwolonej zawartości związków szkodliwych dla ludzi i środowiska. Na etapie projektowania, a następnie produkcji dążymy do zapewnienia ergonomii oraz minimalizacji ilości odpadów i zużycia energii. Stosujemy program segregacji odpadów, które przekazujemy tylko uprawnionym podmiotom. Zidentyfikowaliśmy i nadzorujemy miejsca o dużym zagrożeniu dla pracowników oraz te w których może zaistnieć awaria. Stale analizujemy ryzyko dla środowiska i BHP oraz wdrażamy działania majce na celu jego minimalizację.

Nasz zintegrowany system certyfikuje Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A, które jest wiodącą organizacją z ponad 50-letnim doświadczeniem.