JM-TRONIK / O firmie / Dział badań i rozwoju

Badania i rozwój

Posiadamy kilkunastoosobowy dział badań i rozwoju. Projektowane przez nas urządzenia i systemy są certyfikowane w wiodących jednostkach badawczych. Prowadzimy współpracę badawczą, konstrukcyjną oraz certyfikacyjną z takimi jednostkami jak: Instytut Energetyki w Warszawie i Gdańsku, Instytut Elektrotechniki, Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Centrum Naukowo Techniczne Kolejnictwa, Główny Urząd Miar, Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG-Katowice, Wyższy Urząd Górniczy, jak również jednostkami zagranicznymi m.in. CBU-Praha, UL-Labs USA. Współpraca z tak renomowanymi jednostkami naukowo-badawczymi pozwala oferować naszym użytkownikom najwyższej klasy produkty i usługi oparte na najnowszych technologiach.

JM-TRONIK posiada własne laboratorium badawcze, w którym dysponujemy sprzętem pozwalającym na przeprowadzanie wielu wymaganych normami testów i prób m.in. prób napięciowych aparatów o napięciu roboczym 110kV.

Już podczas projektowania prowadzimy ścisłą współpracę z użytkownikami, aby oferowane przez nas produkty spełniały wszelkie stawiane przed nimi wymagania i gwarantowały najwyższą jakość. Dzięki temu są one dopasowane do polskich warunków i spełniają wszelkie wymogi eksploatacyjno-techniczne.