JM-TRONIK / Oferta / Liczniki energii elektrycznej, aparatura pomiarowa
Rozwiń wszystkie Zwiń wszystkie

Aparatura pomiarowa

ZwińRozwiń

L3Fn - wielofunkcyjny trójfazowy licznik energii czynnej i biernej

Zbuduj zapytanie

Licznik typu L3Fn do czterokwadrantowego (opcjonalnie dwukwadrantowego) pomiaru energii czynnej i biernej prądu trójfazowego w układzie bezpośrednim, półpośrednim i pośrednim (w układzie pełnym lub w układzie Arona), w sieci trójprzewodowej lub czteroprzewodowej.

Licznik przeznaczony jest dla odbiorców energii elektrycznej zasilanych z sieci wysokiego, średniego lub niskiego napięcia rozliczanych w taryfach dwuczłonowych np. B22, B23, B24.

Karta Katalogowa
Dodano do zapytania
Dodaj do zapytania Wyślij
ZwińRozwiń

L3Fm - trójfazowy licznik energii czynnej i biernej do pomiarów komunalnych

Zbuduj zapytanie

Licznik dla odbiorców komunalnych typu L3Fm został od podstaw zaprojektowany z myślą o nadejściu ery zdalnych odczytów. Nowoczesny kształt obudowy opócz wrażeń estetycznych pełni rónież istotną funkcję praktyczną mieszcząc w sobie opcjonalne wyposażenie w postaci modemu PLC do komunikacji po sieci niskiego napięcia w standardzie PRIME oraz w przypadku braku możliwości komunikacji PLC dając możliwość zamontowania dedykowanego modemu GPRS umieszczonego pod pokrywą przyłączy.

Licznik realizuje dwukwadrantowy pomiar energii czynnej (L3Fm-T) lub czynnej i biernej (L3Fm-BT) prądu trójfazowego w układzie bezpośrednim w sieci trójprzewodowej lub czteroprzewodowej o napięciu znamionowym 3x230V/400V.

Dane rozliczeniowe są dostępne na czytelnym wyświetlaczu LCD lub za pośrednictwem interfejsu elektrycznego RS485. Dzięki umieszczonemu na maskownicy licznika opisowi podstawowych kodów OBIS odbiorca sam w łatwy sposób może odczytywać podstawowe dane rozliczeniowe.

 

Dodano do zapytania
Dodaj do zapytania Wyślij
ZwińRozwiń

L3Fk - trójfazowy licznik energii czynnej i biernej do pomiarów komunalnych

Zbuduj zapytanie

Trójfazowy wielotaryfowy licznik energii czynnej i biernej typu L3Fk z rejestracją mocy maksymalnej oraz profilem obciążenia. Standardowe zastosowanie interfejsu elektycznego RS485 umozliwia wykorzystanie licznika L3Fk przez odbiorców zainteresownych zmianą dostawcy energii elektrycznejn(TPA)

Licznik typu L3Fk służy do pomiaru energii czynnej i biernej prądu trójfazowego w ukła­dzie bezpośrednim.

Licznik posiada cztery rejestry zużycia energii, przełączane przy użyciu wewnętrznego zegara sterującego, co pozwala na pomiar w taryfach jedno i wielostrefowych.

Odczyt licznika zapewniony jest poprzez czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny z podświetleniem oraz przez port komunikacji w podczerwieni dedykowany dla notatników inkasenckich typu PSION i innych urządzeń zewnętrznych. Licznik jest fabrycznie przystosowany do zdalnej parametryzacji i odczytu danych pomiarowych.

Karta Katalogowa
Dodano do zapytania
Dodaj do zapytania Wyślij
ZwińRozwiń

L1Fk - jednofazowy licznik energii czynnej do pomiarów komunalnych

Zbuduj zapytanie

Nowoczesny, kompaktowy, jednofazowy licznik energii elektrycznej L1Fk z rejestracją mocy maksymalnej oraz profilem obciążenia. Dzięki standardowemu wyposażeniu w intefejs elektryczny RS485 umożliwiający zdalną komunikację dwustronną przystosowany do zastosowania przez odbiorców zamierzających skorzystać z zasady TPA (zamierzających zmienić dostawcę energii elektrycznej).

Licznik posiada cztery rejestry zużycia energii, przełączane przy użyciu  wewnętrznego zegara sterującego dzięki czemu pomiar może być realizowany dla taryfy jedno i wielostrefowej.

Odczyt licznika zapewniony jest poprzez czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny z podświetleniem, port komunikacji w podczerwieni dedykowany dla notatników inkasenckich typu PSION i innych urządzeń zewnętrznych oraz przez interfejs elektryczny RS-485 dedykowany do systemów zdalnego odczytu liczników. Licznik jest odporny na działanie stałych i zmiennych silnych pól magnetycznych.

Karta Katalogowa
Dodano do zapytania
Dodaj do zapytania Wyślij