JM-TRONIK / Pomoc / Najczęściej zadawane pytania

Ogólne

Jaki jest termin realizacji zamówień?

Termin realizacji zamówień dla aparatury będącej w naszej ofercie jest uzależniony od aktualnego portfela zamówień. Informacje o terminie realizacji mogą Państwo znaleźć na ofercie, przy czym jest to termin aktualny na dzień sporządzenia oferty. Rzeczywisty termin realizacji jest podawany na potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

Gdzie można pobrać dokumentację do produktów JM-TRONIK?

Na naszej stronie internetowej w zakładce OFERTA udostępniamy karty katalogowe dla poszczególnych produktów będących w naszej ofercie.

Jakie informacje muszą być zawarte w zapytaniu ofertowym?

Zapytanie ofertowe kierowane do JM-TRONIK musi zawierać informację o produkcie jaki ma zostać wyceniony z podaniem parametrów technicznych urządzeń – formatki zamawiania ułatwiające określenie wersji wykonania znajdują się na ostatniej stronie każdej karty katalogowej , które mogą pobrać Państwo w zakładce OFERTA (przy opisie każdego produktu.

W zapytaniu ofertowym należy również podać dane firmy na jaką ma być wystawiona oferta tj. pełną nazwę, adres, dane kontaktowe i nr NIP. 

Zapytania ofertowe należy kierować do działu handlowego drogą e-mailową sprzedaz@jmtronik.pl lub na nr fax. (22) 516 66 02

Czy informację o cenie produktów JM-TRONIK można uzyskać telefonicznie?

Zgodnie z przyjętą polityką nasi pracownicy nie udzielają informacji telefonicznych o cenach produktów znajdujących się w ofercie JM-TRONIK. Wiążąca jest oferta pisemna wygenerowana z systemu. Zapytania ofertowe należy kierować do działu handlowego drogą e-mailową sprzedaz@jmtronik.pl lub na nr fax. (22) 516 66 02

Gdzie można zapoznać się z cennikiem produktów JM-TRONIK?

Cennik produktów będących w ofercie naszej firmy jest dokumentem wewnętrznym nie udostępnianym na zewnątrz. Informację o cenie danego produktu mogą Państwo otrzymać w postaci oferty cenowej przygotowanej na podstawie zapytania ofertowego, które wpłynie do nas drogą mailową lub faksem.

Zapytania ofertowe należy kierować do działu handlowego drogą e-mailową sprzedaz@jmtronik.pl lub na nr fax. (22) 516 66 02

Jak złożyć zamówienie w firmie JM-TRONIK?

Zamówienie można przesłać drogą mailową na adres sprzedaz@jmtronik.pl bądź też na nr faksu (22) 516 66 02. Jeżeli zamówienie jest odpowiedzią na otrzymaną od nas ofertę cenową prosimy powołać się na jej numer.

W odpowiedzi na otrzymane zamówienie Dział Obsługi Klienta zwrotnie prześle do Państwa potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

Jak otrzymać odroczony termin płatności?

Aby otrzymać odroczony termin płatności należy złożyć wniosek o kredyt kupiecki oraz przedstawić:

  1. dokumenty rejestracyjne firmy KRS w imieniu i na rzecz której ubiegamy się o kredyt kupiecki.
  2. Zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami,
  3. Zaświadczenie US o nie zaleganiu z podatkami,
  4. Bilans za ostatnie 3 lata,
  5. Rachunek zysków i strat za ostatnie 3 lata,
  6. Zaświadczenie z banku o zdolności kredytowej lub stanie posiadanych środków

W przypadku osób fizycznych i spółek jawnych, cywilnych, należy zamiast pkt. 4 i 5 należy przedstawić deklarację rocznych zeznań PIT za ostatnie 3 lata z pieczęcią urzędu skarbowego.

Wniosek wraz z dokumentami należy przesłać na adres e-mail controlling@jmtronik.pl

Jak zgłosić urządzenie do naprawy?

Zgłoszenia serwisowe prosimy dokonywać za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce SERWIS, faxu lub poczty elektronicznej wraz z załączoną kartą gwarancyjną i dowodem zakupu oraz ze wskazaniem osoby zgłaszającej usterkę i krótkim opisem uszkodzenia.

tel: 022 516 66 58
fax: 022 516 66 02
e-mail serwis@jmtronik.pl

Czy są szkolenia z obsługi urządzeń JM-TRONIK?

Firma JM-TRONIK organizuje szkolenia i prezentacje z zakresu obsługi i parametryzacji produkowanych urządzeń. W celu uzgodnienia szczegółów prosimy o kontakt pod nr. tel. 022 516 66 58 lub e-mail na adres szkolenia@jmtronik.pl. Więcej informacji znajdziecie Państwo również na naszej stronie internetowej.