JM-TRONIK / Pomoc / Pomoc na temat aparatury pomiarowej

Aparatura pomiarowa

Co oznaczają kody na wyświetlaczu licznika?

Lista kodów OBIS, które mogą być prezentowane na wyświetlaczu licznika elektrycznego zawiera ZAŁĄCZNIK.

Kody posortowane są w kolejności kolejnych grup od najmniejszej do największej.

Co zrobić by odczytać bieżące zużycie energii?

Każdy licznik produkcji JM-TRONIK sekwencyjnie (automatycznie) wyświetla podstawowe dane odczytowe.

Co zrobić gdy licznik nie wyświetla żadnych parametrów?

Należy zgłosić ten fakt dostawcy energii.

Co się dzieje gdy do licznika przykładamy magnes neodymowy?

Liczniki  JM-TRONIK są odporne na oddziaływanie magnesem neodymowym a każde tego typu zdarzenie  jest rejestrowane w rejestrze zdarzeń licznika.

Czy JM-TRONIK wykonuje ekspertyzy uszkodzonych liczników?

W szczególnych przypadkach firma JM-TRONIK może podjąć się sporządzenia takiej ekspertyzy. Jednakże jest to wysokospecjalistyczna procedura wiążąca się z koniecznością dostarczenia liczników do naszego laboratorium i niestety usługa taka pociąga za sobą znaczne koszty.

Co należy zrobić jeżeli zerwała się plomba na liczniku i poluzowała się pokrywa licznika?

W takim wypadku należy natychmiast zgłosić zaistniałą sytuację do dostawcy energii.

Gdzie należy reklamować uszkodzony licznik?

Wszelkie reklamacje uszkodzonych liczników należy zgłaszać za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce SERWIS, bądź też bezpośrednio do Działu Serwisu za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej wraz z załączoną kartą gwarancyjną i dowodem zakupu oraz ze wskazaniem osoby zgłaszającej usterkę i krótkim opisem uszkodzenia.
tel: 022 516 66 58
fax: 022 516 66 02
e-mail serwis@jmtronik.pl